Het gebruik van duurzame verpakkingszakken voor het verzenden van goederen zal de bedreiging voor het wereldwijde milieu en de menselijke gezondheid verminderen.
We weten inmiddels allemaal dat gebruik van single-use plastic verbannen zou moeten worden. Plastic draagt in elke fase van zijn levenscyclus bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Van de productie tot de raffinage en hoe het als afvalproduct wordt beschouwd (the Guardian). Het gebruik van duurzame verpakkingszakken voor het verzenden van goederen zal de bedreiging voor het wereldwijde milieu en de menselijke gezondheid verminderen.

Lees meer »