Disclaimer

Privacy en Disclaimer
Transposafe neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Transposafe hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van shop.transposafe.nl, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met shop.transposafe.nl en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op shop.transposafe.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van shop.transposafe.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van shop.transposafe.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van shop.transposafe.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) shop.transposafe.nl.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om shop.transposafe.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Informatie op shop.transposafe.nl
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster.
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@transposafe.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.