In de levensmiddelenmarkt zijn er geen fouten geoorloofd. Niet alleen tijdens het productieproces, maar ook tijdens het transport. Zo dacht ook een internationale dienstverlener en klant van Transposafe die op zoek was naar een passende oplossing voor een supply chain security vraagstuk. Lees in dit blog hoe ransposafe in de arm werd genomen om deze wensen te vertalen naar een unieke oplossing.

Voedselkwaliteit waarborgen en verlies van vracht door contaminatie voorkomen

In uw logistiek proces streeft u uiteraard naar de hoogste kwaliteit in uw dienstverlening. In de voedselindustrie is het vroegtijdig voorkomen van potentiële risico’s voor voedsel in de bereiding, bewerking of verpakking enorm belangrijk. Om deze reden zijn andere de codering van voedselveiligheidssysteem HACCP in het leven geroepen. Een internationale dienstverlener en klant van transposafe opereert in de voedselindustrie en was op zoek naar een passende oplossing voor een belangrijk vraagstuk: ‘Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteit ten alle tijden gewaarborgd blijft wanneer een containerzegel tijdens het proces onbedoeld verbroken wordt?’

Verzegelde bulk zakken en zeecontainers 

De klant met deze uitvraag gebruikt verzegelingen op bulk zakken en zeecontainers waarin halffabrikaten en eindproducten in worden vervoerd. Met behulp van een X-ray scan worden deze producten gecontroleerd. Het scannen van de vracht heeft twee primaire doelen:

  1. Enerzijds controleert de scan of elke vracht verzegeld is. Een verbroken verzegeling betekent dat er risico is op contaminatie, welke een gevaar vormt voor de kwaliteit van het voedsel. Met de verzegeling waarborgt de groep het vertrouwen bij de ontvanger dat zij er alles aan doen om de kwaliteit ook tijdens de vracht te waarborgen.

  2. Anderzijds realiseren zij zich dat supply chain mensenwerk is en dat een verzegeling niet alleen met opzet (denk aan fraude en diefstal) maar ook per ongeluk kan worden verbroken. Als de verzegeling
    in het halffabrikaat of eindproduct belandt is de impact groot. De gehele vracht gaat verloren en de transportoplossing moet bovendien een uitgebreid cleaning proces ondergaan. Met alle hoge
    kosten en verlies van kostbare tijd als gevolg. Iets wat in de food industrie helaas nog al te vaak gebeurt.

Vracht controleren door X-ray scan

Alle producten die vanuit de fabriek naar de distributeur worden gebracht gaan daarom eerst door een X-ray scan. Dit is een röntgenapparaat die scant of er ongewenste metalen onderdelen in het halffabrikaat of eindproduct zitten. Het risico bestaat dat wanneer een chauffeur de metalen verzegeling lostrekt er onderdelen van de verzegeling in het product terechtkomen. Dit schendt de kwaliteit van het product en zorgt ervoor dat de gehele vracht onbruikbaar is, met grote kosten als gevolg.

“We hebben het vertrouwen in Transposafe gelegd
omdat zij de kennis en kunde bezitten om een
hoogwaardig product te ontwikkelen en leveren.”

Om kwaliteit van de vracht in alle fasen van de supply chain te waarborgen en het verlies van vrachten tot een minimum te beperken was de klant genoodzaakt op zoek naar een gepersonaliseerde verzegeling. Zij wilden het vertrouwen in een leverancier leggen die in staat is een hoogwaardig product te ontwikkelen en leveren, welke bovendien ook voldoet aan de eisen van ISO 9000 en de HACCP hygiënecode.

Ontdek hoe Transposafe een unieke oplossing heeft ontwikkeld om voedsel contaminatie te voorkomen. Lees in de use case hoe dit proces is verlopen.