Productvragen


Verzegelingen

1. Wat betekent verzegelen?
Een verzegeld voorwerp is geijkt, gemerkt om de echtheid, volledigheid en authenticiteit te waarborgen tegenover een derde.
Het aanbrengen van een verzegeling beveiligt en beschermt waardevolle zaken tegen al of niet moedwillige fraude, kwaliteitsverlies en/of diefstal.
Verzegelen wordt enerzijds vaak gedaan in transport en stockage, anderzijds ook bij waardevolle documenten of geld.  
Verzegelingen zijn overal inzetbaar en helpen bij het voorkomen van discussies.

2. Welke verzegeling heb ik nodig?
Transposafe heeft voor elke toepassing een verzegeling klaar. Stel u zelf een aantal vragen:
Wil u de verzegeling met de hand kunnen verbreken?
     Ja: indicatieve verzegeling
     Neen: barrièreverzegeling
Gebruikt u de verzegeling in extreme (weer)omstandigheden?
     Ja: nylon
     Neen: polypropyleen
Gebruikt u handschoenen bij het aanbrengen van de verzegeling?
     Ja: gekartelde staart

     Neen: gladde staart 

3. Wat is het verschil tussen een verzegeling in polypropyleen en nylon?
Uiterlijk is er weinig verschil tussen beide materialen. Een breek- en/of geurtest biedt duidelijkheid. Bij het buigen van de verzegeling verkleurt polypropyleen wit in tegenstelling tot nylon.
Bij confrontatie met vuur geeft enkel een nylon verzegeling een indringende geur af. Een polypropyleen verzegeling is sterk, heeft een lange levensduur en goede weerbaarheid tegenover solventen bij droge kamertemperatuur. Bij extremere omstandigheden (lange tijd in open lucht of temperaturen onder 0°C/boven 25°C) is nylon de beste keuze. Dit materiaal heeft een grotere UV resistentie, grotere trekkracht, is niet uitrekbaar en heeft een hogere resistentie tegenover koude en warmte. 
 

4. Wat is een indicatieve verzegeling?
Een indicatieve verzegeling is een verzegeling met een relatief lage breeksterkte. Deze verzegeling toont of het verzegelde object in de tussentijd ongeoorloofd is geopend.
Een indicatieve verzegeling kan gemakkelijk en snel verwijdert worden zonder werktuig.
U gebruikt indicatieve verzegelingen voor het verzegelen van brandblussers, kratten, EHBO koffers, etc. 

5. Wat is een barrièreverzegeling?
Een barrièreverzegeling is een verzegeling met een hoge breeksterkte. Dit type verzegeling heeft tot doel om diefstal uit bijvoorbeeld containers te voorkomen en illegaal vervoer van goederen of personen tegen te gaan.  Voor het verbreken van deze verzegelingen heeft men wel een werktuig nodig. Er zijn twee soorten barrièreverzegelingen: stalen pin (bolt seals of containerverzegelingen) en kabelverzegelingen.
U gebruikt barrièreverzegelingen voor het verzegelen van containers, poorten, werfketens, etc. 

6. Wat is een aantrekverzegeling?
Een aantrekverzegeling heeft een staart die op verschillende lengtes gebruikt kan worden. Dit type verzegeling is polyvalent inzetbaar.
Belangrijk is de aantrekverzegeling maximaal aan te spannen. Dankzij de unieke nummering op de verzegeling zijn fraude en manipulatie onmogelijk.
U gebruikt deze verzegelingen bij vaten, tankwagens, zakken, silo's, etc. 

7. Wat is een bandverzegeling?
De bandverzegeling heeft als belangrijkste eigenschap een vaste lengte. Deze vaste lengte kan het bewegen van de verzegelde voorwerpen opvangen om een onbedoeld verbreken te voorkomen. U gebruikt deze bandverzegelingen voor het verzegelen van vrachtwagendeuren, TIR-koorden, branddeuren, etc.

 8. Wat is een kabelverzegeling?
Een kabelverzegeling is een sterke metalen verzegeling. De kabel rafelt bij doorknippen waardoor hergebruik onmogelijk is.
Belangrijk is de aantrekverzegeling maximaal aan te spannen. Al onze kabelverzegeringen zijn voorzien van een unieke nummering waardoor fraude en misbruik onmiddellijk zichtbaar worden.
U gebruikt kabelverzegelingen voor het verzegelen van werfketens, vrachtwagendeuren, etc. 
 

9. Wat is een containerverzegeling?
Een containerverzegeling voorkomt het ongeoorloofd openen van (zee)containers. Deze verzegelingen kunnen snel en eenvoudig handmatig worden aangebracht.
Het verwijderen van containerverzegelingen kan enkel met zwaar gereedschap zoals een betonschaar.
U gebruikt containerverzegelingen bij alle types van containers, vrachtwagendeuren, poorten, etc. 


Veiligheidstape

10. Wat is security tape?
Transposafe veiligheidstape heeft een duidelijke waarschuwingstekst als de tape wordt verwijdert. Deze tekst wordt zichtbaar op de tape en op het verzegelde object.
Deze tape is bedoelt voor éénmalig gebruik en kan niet teruggekleefd worden in z'n oorspronkelijke staat. Hierdoor worden pogingen tot ongeoorloofd openen onmiddellijk zichtbaar.
Dit in tegenstelling tot gewone tape waarbij pogingen tot manipulatie en fraude niet zichtbaar worden.
U gebruikt deze tape voor kartonnen dozen, kisten, pallets,etc. 


Veiligheidsetiket

11. Wat is een security label? (met / zonder residu)
Transposafe veiligheidslabels zijn zelfklevende fraudebestendige labels. Al onze labels laten bij verwijdering een waarschuwingstekst na op het label zelf. Bij Transposafe heeft u de keuze of er eveneens een residu verschijnt op het verzegelde object. De labels zijn voorzien van unieke eigenschappen waardoor pogingen tot manipulatie direct zichtbaar worden.
U gebruikt deze labels bij het verzegelen van medicijndoosjes, deuren, lost & found, etc. 


Sealbag 

12. Wat is een veiligheidsenveloppe? 
Een klassieke enveloppe kan makkelijk door stoom en koude gemanipuleerd worden. Een veiligheidsenveloppe heeft een speciale lijmlaag, lasnaad en unieke nummering die fraude, diefstal en discussies voorkomen. Het is niet mogelijk om een sealbag te openen zonder duidelijke sporen na te laten. 
Transposafe biedt u de keuze tussen ondoorzichtige en transparante sealbags. De ondoorzichtige versie is ideaal bij zendingen waarbij om privacy en security redenen de inhoud niet zichtbaar mag zijn. De transparante sealbags worden gebruikt voor het verzegelen van artikelen waarbij het belangrijk is dat de inhoud zichtbaar is/blijft. 
Onze Sealbags zijn uit voorraad leverbaar in diverse formaten en uitvoeringen, maar het is eveneens mogelijk om deze te personaliseren. 
U gebruikt deze veiligheidsenveloppes voor het verzegelen van geld, diamanten, waardevolle documenten, staalnames, etc.  


Herbruikbare veiligheidsetui

13. Wat is een herbruikbare veiligheidsetui / modular envopak?
Een modular envopak is een duurzame veiligheidsetui uit kunststof. U verzegelt deze etui door middel van een uniek genummerde envopolyseal.
Dankzij deze envopolyseal is de inhoud beschermd tegen fraude, kwaliteitsverlies en/of diefstal. Een veiligheidsetui is herbruikbaar en dus goedkoper dan niet-herbruikbare zakken.
U gebruikt deze veiligheidsetuis voor het verzegelen van sleutels, waardevolle documenten, persoonlijke goederen, etc.